25.11.2021 г. Единая школа пациента. Уход за кожей при сахарном диабете